ÇALIŞMA İZİN HARÇLARI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

17. 02. 01
posted by: Administrator
Gösterim: 5217
Çalışma İzin Harç Tutarları
Süre
2018 Yılı Harç Tutarı
2019 Yılı Harç Tutarı
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi
 
6.152,70 TL
7.612,70 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.)
1 Yıla Kadar
(Bir yıl dahil)
615,20 TL
761,10 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi
 
6.152,70 TL
7.612,70 TL
 Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 761,10 TL harç alınır.
Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı
Süre
2018 Yılı Harç Tutarı
2019 Yılı Harç Tutarı
1 Yıl
1 Yıl
228,90 TL
283,20 TL
Değerli Kâğıt Bedeli
31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Sıra No: 60) Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2019dan itibaren geçerli olacak 2019'yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kâğıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Değerli Kağıt Bedeli
2018
2019
 
72,00 TL
89,00 TL
 Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.
Banka Şubeleri
Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. 
Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda; 
- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, 
- Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.
Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.
Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar: 
- T.C. Ziraat Bankası 
- T. Vakıflar Bankası
- T. İş Bankası
Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.
Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır. 
ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)
Yukarı