17. 02. 01
posted by: Administrator
Gösterim: 10143
 
İzin Türü
2019 Yılı
2020 Yılı
2021 Yılı
Süreli Çalışma İzin Belgesi Harcı (1 yıla kadar- 1 yıl dahil)
761,10 TL
932,90 TL
1.017,80 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi Harcı
7.612,70 TL
9.331,60 TL
10.181,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi Harcı
7.612,70 TL
9.331,60 TL
10.181,70 TL
Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi Harcı
283,20 TL
347,10 TL
378,70 TL
Değerli Kağıt Bedeli
89,00 TL
110,00 TL
125,00 TL
 
Not: Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 1.017,80 TL harç alınır.
Banka Şubeleri
Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.
Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. 
Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda; 
- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, 
- Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.
Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.
Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar: 
- T.C. Ziraat Bankası 
- T. Vakıflar Bankası
- T. Halk Bankası
Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.
Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır. 
ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

 

17. 02. 01
posted by: Administrator
Gösterim: 8608

 

İdari Para Cezaları
2017
2018
2019
2020
2021
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya.
2.491,00
2.851,00
3.527,00
4.323,00
4.716,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya.
4.983,00
5.704,00
7.057,00
8.650,00
9.438,00
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için).
6.229,00
7.130,00
8.821,00
10.812,00
11.796,00
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;
– Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,
– Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için).
415,00
475,00
587,00
719,00
784,00

 

17. 01. 26
posted by: Administrator
Gösterim: 10736

Ömer BENOKAN

1948 İstanbul, Anadoluhisarı doğumludur. 

İlk öğrenimini, Anadoluhisarı İlkokulu ve Emirgan Ortaokulunda yapmıştır.

Orta öğrenimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (1971) tamamlamıştır. 

1972 yılında Çalışma Bakanlığı’nda İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.  

1984 yılında tekstil işkolunda kurulu, Terakki A.Ş. işyerinde yöneticilik yapmak üzere müfettişlik görevinden ayrılmıştır. 1995 yılına kadar bu şirkette, daha sonra 1998 yılına kadar serbest çalışmıştır.  

1998 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İstanbul Bölge Müdürü olarak çalışmaya başlamış ve üç ay sonra Çalışma Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 

2003 yılı Ekim ayına kadar süren genel müdürlüğü sırasında, başta Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu olmak pek çok yasal düzenlemenin hazırlık ve yasalaşma çalışmalarını yürütmüştür.  

Banghkok’da ESCAP tarafından düzenlenen toplantı’da, Budapeşte’de Dünya Bankası tarafından özelleştirme sonrası boşta kalacak işçilerin çalışma yaşamına katılmaları ile ilgili toplantıda, Paris’te çalışma standartlarına uymayan ülkelere dünya ticaretinde sınırlamalar getirilmesi ile ilgili OECD toplantısında, Prag ve Kopenhag’da AB sosyal diyalog toplantılarında Ülkemizi temsil etmiştir. Yine Malta’da ILO ve AB tarafından düzenlenen iş yasalarında değişiklikler toplantılarında ve Cenevre’de yapılan ILO genel kurullarında hükümet temsilcisi olarak bulunmuştur. 

Ayrıca yurt içinde pek çok seminer ve toplantıda Bakanlığın hazırlıkları ve çıkardığı yasalar konusunda konuşmacı olarak bulunmuştur. İş güvencesi konusunun anlaşılabilmesi için Ankara Sanayi Odası başta olmak üzere pek çok meslek kuruluşu ve işveren sendikaları üyelerine seminerler vermiştir. Aynı konuşmalar için üniversitelerin düzenlediği toplantılara katılmıştır

2007 yılında, “Yenileşme ve Değişim İçin Sosyal Diyalog” Programı bünyesinde uygulanan “Deri Sektöründe Kayıt dışı İstihdamı Önleme” Projesinin Koordinatörlüğünü yapmıştır. Proje uygulanma ve sonuç itibariyle en iyi altı proje arasında değerlendirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı Turgut Özcan ile birlikte yazdığı “İş Kanunu ve Vergi Uygulaması” isimli bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Vergi Dünyası Dergisinde makaleleri ve çalışma yaşamı ile ilgili sorular ve yanıtlar yazıları yayınlanmıştır. Çeşitli dergilerde çalışma yaşamı ile ilgili yazıları yayınlanmaktadır.

www.calismahayati.net isimli sitenin de editörlüğünü yapmakta, çalışma hayatı ile ilgili konularda eğitim vermekte ve 2009 yılında kurucusu olduğu DPI Danışmanlık ve Eğitim Limited Şirketi bünyesinde çeşitli şirketlerin danışmanlığını yapmaktadır. 

Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

 

FOREVER CLEAN TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ LTD.ŞTİ. nin kuruluşundan bugüne Genel Müdür Yardımcılığı nı yapmaktadır.

17. 02. 01
posted by: Administrator
Gösterim: 9572

Ülkemizde çalışmak amacıyla gelen, yabancı uyruklu kişilerin, çalışmaya başlamadan önce “ÇALIŞMA İZNİ” almaları gerekmektedir.

Şirketimiz, yabancı uyruklulara çalışma izni alınması konusunda ciddi hizmet vermekte ve bu faaliyetini 10 yıldan beri sürdürmektedir.

Faaliyetlerimiz, Yabancılara Çalışma İzinleri Hakkında Kanununun yapımı sürecini yöneten Emekli Çalışma Genel Müdürü ve Şirketimiz Kurucusu Ömer Benokan yönetiminde yapılmaktadır.

Yukarı